Olats..

Ako si Jobe. Isang dating Mascian na ngayon ay kabilang na sa Centennial batch ng mga CAMPers. Isang geographer na napadpad sa mundo ng physical therapy. Isang antuking bata na sinusumpong ng insomya gabi-gabi. Isang lalaking mahiyain pero makulit. Isang batang palabiro pero alam kung kailan magseseryoso. Isang taong gustong maging produktibo pero laging walang ginagawa. Isang estudyanteng nangarap magka-Uno pero nauwi sa pagkakaroon ng sandamakmak na Incomplete. Isang taong maraming saloobin pero ayaw magpahayag. Isang nilalang na nabuhay sa mundo para manggulo. Isang taong walang magawa ngayon kaya gumawa bigla ng ganito. Yan ang nag-iisang Jobe, nag-iisang Beybeh. ;)

Hello, Yow ;)
Kung trip niyo magtanong go lang.. :D   Submit